กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • บล๊อก
  •  
     
     
     
     

ต้อนรับ ผอ.สพป.มค 2
ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ต้อนรับ ดร.สถาพร หยองเอ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนใหม่ ในการนี้ นายอำเภอวาปีปทุม และข้าราชการในสังกัดได้ให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คนใหม่ได้ให้แสดงวิสัยทัศน์และพบปะกับข้าราชการในสังกัด ( 8 พ.ย. 2553 )

Packweb2School © 2005-2014 | [ admin panel ]